Gradur-GS d.o.o.


Preduzeće za građevinarstvo, promet i usluge "GRADUR-GS" d.o.o. iz Aranđelovca osnovano je 20. decembra 2005.godine, kao naslednik SZR "G.D.S", osnovane 2004.godine. Od samog osnivanja,"GRADUR-GS" d.o.o. se bavi građevinarstvom: niskogradnjom i visokogradnjom, uslugama transporta rasutih materijala (kamena, kamenih agregata, asfaltnih masa...), kao i uslugama u oblasti rudarstva - priprema terena za masovno miniranje u kamenolomima (bušenje prečnika do 115mm).

GRAĐEVINARSTVO: NISKOGRADNJA I VISOKOGRADNJA

U oblasti NISKOGRADNJE intenzivno se bavimo izvođenjem RADOVA U PUTOGRADNJI i to: svi armiračko betonski radovi, izgradnja bankina, sanacija rupa, nasipa, ugradnja ivičnjaka, rigola, kanaleta, hidro radovi, rekonstrukcija puteva svih kategorija...
U više navrata bili smo direktan podizvođač renomirane italijanske firme "Adige Bitumi Impresa" iz Trenta, na rekonstrukcijI puteva dužine preko 60km. Takođe, učestvovali smo u rekonstrukciji dvokolosečne tramvajske pruge u Požeškoj ulici u Beogradu, u dužini od 2.160m, kao podizvođači firme"Swietelsky Baugesellschaft m.b.H" iz Austrije. Na ovom kapitalnom projektu ugradili smo 6.000m³ betona, izvršili betoniranje temeljnih ploča mikroarmiranim betonom, kolosečnu ispunu, potporne zidove, trotoare, sve hidro radove, kao i polaganje ivičnjaka i rigola.
U oblasti VISOKOGRADNJE bavimo se izgradnjom stambeno-poslovnih objekata, kompletnim uređenjem vodovodne i kanalizacione mreže za potrebe ovih objekata, kao i rekonstrukcijom već postojećih objekata. U tom smislu, među mnogobrojnim poslovima izdvojili bi rekonstrukciju kulturnog spomenika: dvorca"SHULHOFF" u Padeju. 

TRANSPORT KAMENA, KAMENIH AGREGATA, ASFALTNIH MASA, VANGABARITNOG TERETA...

Za potrebe transporta kamena, kamenih agregata i asfaltnih masa raspolažemo adekvatim tegljacima sa kiper poluprikolicama zapremine 32 m³:
Vrsimo usluge specijalnog transporta kao i transport vangabaritnih tereta niskonosecom poluprikolicom.

RUDARSTVO: BUŠENJE I PRIPREMA TERENA ZA MASOVNO MINIRANJE

BUŠENJE eksploatacionih bušotina vršimo pneumatskim i hidrauličnim bušilicama prečnika bušenja od 65 - 115mm sa mogućnošću odabira površinskim, ili dubinskim čekićem. Shodno uslovima terena radove izvodimo različitim tipovima mašina i to: 
1. Böhler BPI 115 MC, samohodna hidraulična bušilica, prečnika bušenja 86-115mm sa dubinskim čekićem sa brzinom bušenja 16m/čas, dubina bušenja do 35m.
2.INGERSOLL RAND LM 401, samohodna hidraulična bušilica, prečnika bušenja od 65 do 89mm, površinski čekić sa brzinom bušenja 25m/čas i dubinom bušenja do 25m.
3.TAMROCK DHA 550, samohodna hidraulična bušilica prečnika bušenja 86mm, površinski čekić, sa brzinom bušenja 20m/čas i dubinom bušenja do 25m
4. Atlas Copco/Gardner Denver, pneumatska sa spoljnim čekićem, za osnovne terene, prečnika bušenja 65, 76 i 89mm, brzina bušenja oko 12m/čas i dubina bušewa d0 15m.

Na poslovima bušenja sarađivali smo sa mnogim preduzećima iz ove oblasti, i to: "Erozija" iz Valjeva, "EMS Kijevo" iz Rakovice, "Eksplozivi Rudex" iz Beograda, "Budućnost" iz Preševa, "Beaz" iz Aranđelovca, "Nibens group" iz Beograda, "PZP" iz Zaječara, "Dolac Južna Morava"...

U veoma kratkom roku dokazali smo se na tržištu kvalitetom izvedenih radova u svakoj od navedenih delatnosti. Sve materijale koje koristimo nabavljamo od proverenih proizvođača, a ugradnju vršimo na visoko profesionalan i stručan način pod nadzorom stručnog tima. Sa stručnim kadrom i kompletnom ponudom možemo odgovoriti svim Vašim zahtevima.

Kontaktirajte nas

Preduzeće za građevinarstvo, promet i usluge "GRADUR-GS" d.o.o.

Adresa: Savska 4, 34300 Aranđelovac
Telefon: +381 (0)34 710 050
Fax: +381 (0)34 714 050
Mob. (Saša): +381 (0)65 62 62 035
Mob. (Goran): +381 (0)65 62 62 034
E-mail: gradur.gs@gmail.com