Reference!


NISKOGRADNJA

 • Rekonstrukcija puta LOT15 (Vršac-Banatski Karlovac) u dužini od 23km
 • Rekonstrukcija puta LOT 6C (Krnjača-Pančevo) u duploj dužini od 4km
 • Rekonstrukcija državnog puta I reda M-21 (Šabac-Koceljeva) u dužini od 33km
 • Izgradnja temelja i temeljnih ploča za drobilično postrojenje za asfaltnu bazu EMS Kijevo-Rakovica
 • Rekonstrukcija dvokolosečne tramvajske pruge u Požeškoj ulici u Beogradu, dužine 2160m.

VISOKOGRADNJA

 • Stambeno-poslovni objekat "Novoterm plus" d.o.o. iz Aranđelovca, 1.300 m2
 • Stambeni objekti na lokaciji Miljakovačke livade u Beogradu, 2.500m2
 • Vodovod i kanalizacija za stambeno poslovni objekat- GRAD BUDVA, 7.500m2
 • Rekonstrukcija kulturno-istorijskog spomenika: dvorca "Shulhoff" u Padeju,1.200m2

TRANSPORT

Osim za sopstvena gradilišta, građevinski materijal prevozili smo i za:

 • "Adige Bitumi Impresa", Trento, Italy
 • "Swietelsky Baugesellschaft m.b.H", Linz, Austria
 • "Strabag SE", Vienna, Austria
 • "Nibens group", Beograd, Srbija
 • "MM Stena" Kamenica, Srbija
 • "Sunoco" ...

RUDARSTVO - PRIPREMA TERENA ZA MASOVNO MINIRANJE

Bušenje i pripremu terena za masovno miniranje obavljali smo za sledeća preduzeća:

 • "Erozija" Valjevo,
 • "EMS Kijevo" Rakovica,
 • "Ekspolzivi Rudex" Beograd,
 • "Budućnost" Preševo,
 • "Vodoprivredno preduzeće" Ćuprija,
 • "brana Selište" Goč,
 • "Milija" Kragujevac,
 • "Banja Komerc"- Aranđelovac,
 • "Beaz" Aranđelovac,
 • "Nibens group" Beograd,
 • "Niskogradnja" Ub,
 • "PZP Zaječar-Strabag" Zaječar,
 • "Valjastrež" Žagubica,
 • "Dolac Južna Morava" Niš,
 • "Čubrica" Valjevo
 • Jugo-Kaolin d.o.o. ; Srbokvarc-Rgotina,
 • Rudarsko-topioničarski basen Bor...

Kontaktirajte nas

Preduzeće za građevinarstvo, promet i usluge "GRADUR-GS" d.o.o.

Adresa: Savska 4, 34300 Aranđelovac
Telefon: +381 (0)34 710 050
Fax: +381 (0)34 714 050
Mob. (Saša): +381 (0)65 62 62 035
Mob. (Goran): +381 (0)65 62 62 034
E-mail: gradur.gs@gmail.com